0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 Cyber Euro League
Monaco (cyber)
۶۵
۷۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۳
۸۰
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۴
۸۸
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۲
۷۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۲
۸۴
Monaco (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۸
۷۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۴
۷۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Maccabi (cyber)
۸۱
۷۰
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Monaco (cyber)
۸۸
۷۶
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۰
۷۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۴
۷۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Monaco (cyber)
۸۱
۷۳
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۱
۸۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۵
۹۶
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۲
۷۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۳
۶۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۶
۷۱
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Maccabi (cyber)
۸۱
۵۵
Monaco (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۳
۸۲
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۶
۶۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Maccabi (cyber)
۵۴
۸۳
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۶
۷۸
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۴
۵۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
inprogress
۱۷:۰۵
Maccabi (cyber)
۲۷
۲۶
Fenerbahce (cyber)
inprogress
۱۷:۳۵
  World NBA 2K23 1x1
Kobe Bryant
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۰۵
LeBron James
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۰:۳۵
LeBron James
۱۵
۱۳
Joel Embiid
Finished
۱۱:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۰:۴۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۵۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۸:۴۵
Luka Doncic
۵
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۰۱:۰۵
Joel Embiid
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۵
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۵۵
Kobe Bryant
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۰۵
Kevin Durant
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۰:۱۵
Michael Jordan
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۳۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۱
Stephen Curry
Finished
۰۱:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۱:۴۵
Kevin Durant
۱۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۱:۵۵
LeBron James
۱۵
۱۳
NIkola Jokic
Finished
۰۲:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۱۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۲۵
NIkola Jokic
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۰۲:۳۵
Luka Doncic
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۴۵
Stephen Curry
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۵۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۰۵
Michael Jordan
۱۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۳:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۱۵
Kevin Durant
Finished
۰۳:۳۵
NIkola Jokic
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۵۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۲
LeBron James
Finished
۰۴:۱۵
Jimmy Butler
۲
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۳۵
Kevin Durant
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۴۵
NIkola Jokic
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۴:۵۵
Luka Doncic
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۰۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۱۵
Kevin Durant
۱۵
۱۳
Joel Embiid
Finished
۰۵:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۳۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۵۵
LeBron James
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۰۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۰۶:۲۵
LeBron James
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۵
Joel Embiid
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۶:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۵۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۰۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۱۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Joel Embiid
Finished
۰۷:۲۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۳۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۷:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۱۵
LeBron James
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۸:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۵
Michael Jordan
Finished
۰۸:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۵۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۹:۰۵
Kevin Durant
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۹:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۹:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۴۵
LeBron James
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۵۵
Luka Doncic
۸
۱۱
Stephen Curry
Finished
۱۰:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۱۰:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۲۵
Stephen Curry
۶
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۰:۴۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۱۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۱:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۱۱:۳۵
Kobe Bryant
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۱:۴۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۵۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۲:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۱۵
LeBron James
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۲۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۲:۳۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۲
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۳:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
LeBron James
Finished
۱۳:۱۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۱۰
Stephen Curry
Finished
۱۳:۳۵
Joel Embiid
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۳:۴۵
NIkola Jokic
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۳:۵۵
Kevin Durant
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۰۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۴:۱۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۴:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۴:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۵۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۰۵
Luka Doncic
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۵:۱۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۵
Stephen Curry
Finished
۱۵:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۱۵:۴۵
Joel Embiid
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۶:۰۵
Luka Doncic
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۶:۱۵
Joel Embiid
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۲۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۶:۴۵
LeBron James
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۶:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۱۷:۰۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۷:۲۵
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۱۷:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۷:۴۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۵۵
Kobe Bryant
۰
۰
Giannis Antetokounmpo
inprogress
۱۸:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید