0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Martin Sobisek
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Oskar Spacek
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۳۰
Adolf Huttl
۳
۱
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Vaclavik
۳
۰
Oskar Spacek
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Tazler
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Oskar Spacek
۳
۰
Martin Bohac
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Ogrocki
۳
۰
Libor Jemelka
Finished
۰۰:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Petr Jochym
۲
۳
Adolf Huttl
Finished
۰۱:۰۰
Adolf Huttl
۰
۳
Petr Jochym
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Janata
۲
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۳:۰۰
Josef Fuchs
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۰۰:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Milan Fikar
Finished
۰۰:۳۰
Robin Pacha
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Marek Sedlak
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Janata
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۰۰
Michal Regner
۰
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۶:۳۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Pavel Kulhanek
Finished
۰۷:۰۰
Petr Machovec
۲
۳
Josef Fuchs
Finished
۰۱:۰۰
Ales Nemec
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Jakub Tazler
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sobisek
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۴:۰۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۳۰
Petr Machovec
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Ogrocki
۳
۱
Libor Jemelka
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۲:۰۰
Josef Fuchs
۰
۳
Milan Fikar
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Tomas Janata
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۰۴:۳۰
Marek Sedlak
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۰۵:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۵:۰۰
Robin Pacha
۰
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۷:۰۰
  Europe TT Elite Series
Krzysztof Kapik
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۲:۲۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۵
Wojciech Gluszek
۳
۱
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۴۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۱۰
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۰
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۲۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۵۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۱:۲۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Wozniak
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۰۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۱۰
Krzysztof Marcinowski
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۰۷:۴۰
Karol Wisniewski
-
-
Michal Krzyzanowski
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۲:۰۰
Artur Daniel
۳
۲
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۳:۰۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۲۵
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۶:۰۵
Piotr Chlodnicki
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۰:۱۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۰:۳۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۲۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۳:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۵:۵۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۱۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۱۵
Piotr Chlodnicki
-
-
Staszczyk Konrad
بازی شروع نشده است
۰۷:۲۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۰:۴۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۴۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۲:۵۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۳:۲۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۰۴:۰۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۱۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Kacper Slawinski
Finished
۰۴:۵۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۴:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۵:۲۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۲۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۵:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۴۰
  Russia Liga Pro
Evgeny Anisimov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Krivonos
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Kitaitsev
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۴۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۰۳:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۴۵
Maksim Mameka
۳
۰
Dmitry Krivonos
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Slesarev
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Mameka
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Ivanov Alexander
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۱۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Krivonos
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Slesarev
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۴۵
  World TT-CUP
Karol Guzy
۳
۲
Przemyslaw Gorski
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Cibik
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۱۰
Sancho Libre
۲
۳
Martin Ivan
Finished
۰۰:۱۰
Karol Sulkowski
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۰:۱۵
Marek Dlask
۳
۰
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۴۰
Filip Kociuba
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۰:۴۵
Pavel Vyvial
۰
۳
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۵۰
Krystof Prida
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Andrzej Krezel
۱
۳
Przemyslaw Gorski
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Cibik
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۱۰
Maciej Kolek
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۱:۱۵
Lubos Cermak
۳
۲
Marek Dlask
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۲۵
Damian Bucko
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۳۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۱:۵۵
Pavel Cibik
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۲:۲۰
Lubos Cermak
۲
۳
Marek Dlask
Finished
۰۲:۲۵
David Jicha
۱
۳
Krystof Prida
Finished
۰۲:۳۰
Dominik Lafek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۵۰
Michal Spalek
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۳:۰۰
Karol Guzy
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۰۳:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Luis Meneses
Finished
۰۳:۰۵
Tomasz Witkowski
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۳:۳۰
Luis Meneses
۳
۰
Shawn Chen
Finished
۰۳:۳۵
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Shawn Chen
Finished
۰۴:۰۵
Wiechec Adrian
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۴:۳۰
Benji Zhang
۰
۳
Luis Meneses
Finished
۰۴:۳۵
Tomasz Witkowski
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۵:۰۰
Dahua Song
۱
۳
Benji Zhang
Finished
۰۵:۰۵
Wiechec Adrian
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۵:۳۰
Shawn Chen
۳
۱
Benji Zhang
Finished
۰۵:۳۵
Kurzak Bronislaw
۳
۰
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۶:۰۰
Benji Zhang
۳
۱
Dahua Song
Finished
۰۶:۱۰
Wiechec Adrian
۳
۲
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۶:۳۰
Luis Meneses
۱
۳
Shawn Chen
Finished
۰۶:۴۰
Tomasz Witkowski
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۷:۰۰
Wiechec Adrian
-
-
Tomasz Witkowski
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Fabian Sikora
-
-
Franciszek Jastrzebowski
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
  World World Team Championships Men
Alexis Lebrun
-
-
Marcos Freitas
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Joao Geraldo
-
-
Simon Gauzy
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید